Extra eisen aan stuntende verzekeraars

De Nederlandsche Bank gaat eisen dat zorgverzekeraars die met premies stunten geld opzijzetten om de belangen van hun klanten te waarborgen.

CHINA OUT GETTY OUT A flamethrower is used to destroy fake goods in Urumqi, 14 March 2006, in China's western Xinjiang province. China produces the bulk of the world's counterfeit products, with the most high-profile items including pirated music and movies, as well as fake brand-name goods. The Ministry of Commerce said earlier this month that China would draft and revise 17 laws and regulations concerning trademarks, copyrights, patents and customs. AFP PHOTO AFP

Dat heeft een woordvoerder van de toezichthouder op verzekeraars bevestigd. De Nederlandsche Bank reageert hiermee op de prijzenslag bij de verkoop van basispolissen voor de nieuwe zorgverzekeringen. “Wij zijn niet bezorgd over de financiële positie van verzekeraars, maar wel extra alert“, zegt de woordvoerder.

De centrale bank wil met de financiële waarborgen voorkomen dat zorgverzekeraars in problemen komen. Eind vorig jaar werd Nederland voor het eerst in twintig jaar opgeschrikt door het faillissement van een kleine bank.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en de Erasmus Universiteit kan worden afgeleid dat de zorgverzekeraars samen zo'n 190 miljoen euro verlies maken op de premies.

De woordvoerder van De Nederlandsche Bank ontkent dat de nieuwe eis een verhoging van de reservevoorschriften is. Vorige week ontkende minister Hoogervorst (Volksgezondheid) in een Kamerdebat dat De Nederlandsche Bank de solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars had opgeschroefd.

Verzekeraars die met premies stunten, moeten geld opzijzetten voor het verschil tussen hun kostendekkende premie en de prijs die zij hun klanten rekenen. De reguliere financiële reserves die verzekeraars moeten hebben, zijn gekoppeld aan de zorgkosten van hun klanten. De Nederlandsche Bank wil met de invoering van een aparte premievoorziening voorkomen dat verzekeraars hun reguliere reserves aantasten.

De Nederlandsche Bank komt met de extra reserves voor premiestunters met het oog op alle veranderingen op de zorgmarkt, zoals het grote aantal mensen dat van verzekeraar wisselt en de wijzigende verhoudingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders.

De Nederlandsche Bank vraagt zich bijvoorbeeld af of verzekeraars de geboden premiekortingen wel kunnen terugverdienen door zelf efficiënter te werken of goedkoper zorg in te kopen.

    • Menno Tamminga