Digitale tv vreet stroom

Als Nederland op digitale tv overgaat, zal de energierekening fors stijgen. De mediabox, die hiervoor op de tv moet worden aangesloten, gebruikt zoveel stroom dat hiervoor een kleine energiecentrale nodig is. Dat staat gelijk aan 40 windmolens, heeft de Consumentenbond in Den Haag berekend.

De Consumentenbond dringt er vandaag, op de Europese Consumentendag, bij fabrikanten op aan energiezuiniger producten te ontwikkelen. “Schokkend“, noemt Julliette Olders van de Consumentenbond het hoge energieverbruik bij digitale tv.

De energiekosten in Nederland horen al tot de hoogste in Europa. De UPC-box kost jaarlijks 145 kilowattuur. Bij een prijs van 21,5 eurocent per kilowattuur zou de rekening stijgen met 31 euro.

Gemiddeld verbruikt een huishouden per jaar rond 2250 kilowattuur. Er zijn volgens de Consumentenbond ook voordeliger mediaboxen in de handel. Met de UPC-mediabox kunnen 111 tv-zenders en 55 muziekzenders worden ontvangen.

Uit een enquête onder energieverbruikers, die de bond ook publiceerde, blijkt dat een op de drie burgers de prijsstijgingen een reden vindt om over te stappen op een andere leverancier. De helft meent dat de beperkte keuze van energieleveranciers van invloed is op de hoge energieprijs. In Groot-Brittannië, waar de energiemarkt geliberaliseerd is, zijn de energieprijzen veel lager.

De Consumentenbond heeft op de site energiebesparende tips gezet.

Tips voor energiebesparing: www.consumentenbond.nl