Brits experiment met nieuw medicijn pakt verkeerd uit

Zes gezonde vrijwilligers, die maandag meededen aan een Brits experiment met een nieuw medicijn tegen onder meer leukemie en artritis, zijn met ernstige ademhalingsmoeilijkheden en zwellingen opgenomen in een Londens ziekenhuis. Twee verkeren nog in levensgevaar, de toestand van de vier anderen is ernstig maar stabiel.

De hevige bijwerking van het experimentele medicijn, dat onder supervisie van het Amerikaanse concern Parexel werd toegediend in opdracht van het Duitse biotechnologiebedrijf TeGenero, kwam volkomen onverwacht. Bij eerdere proeven op dieren waren er voor zover bekend geen aanwijzingen voor zulke neveneffecten. Vorig jaar zette de Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA het middel op een speciale lijst, omdat het veelbelovend werkte tegen een zeldzame vorm van leukemie. De Europese Unie helpt dan bij de verdere ontwikkeling.

Het experiment met het medicijn, dat de codenaam TGN 1412 draagt, is ogenblikkelijk gestaakt. De Britse autoriteiten hebben inmiddels wereldwijd een waarschuwing doen uitgaan om te voorkomen dat elders soortgelijke experimenten plaatsvinden. Daarnaast is er een onderzoek gelast om precies vast te stellen hoe het experiment zo verkeerd heeft kunnen aflopen.

In totaal deden acht mannen (van 18 tot 40 jaar) mee. Twee van hen, die het medicijn in tabletvorm ontvingen, vertoonden geen noemenswaardige reactie. Een van de patiënten in kritieke toestand is een 21-jarige student, die had gedacht langs deze weg zonder veel moeite wat geld te kunnen verdienen. De beloning voor deelname bedroeg 2.000 pond (3.000 euro). Drie uur na inname kreeg hij volgens een vriendin ademhalingsproblemen, zwollen zijn hoofd en nek op en kleurden zijn benen purper. Daarop werd hij ogenblikkelijk naar de intensive care overgebracht.

“Dit is een volstrekt uitzonderlijk geval“, stelde Richard Ley, woordvoerder van het Verbond van de Britse Farmaceutische Industrie. “Ik kan me geen vergelijkbaar geval herinneren.“ Ook prof. Herman Scholz, die is verbonden aan Parexel, verklaarde dat zo'n hevige reactie op nieuwe medicijnen zich slechts zelden voordoet.

Paraxel, dat over een afdeling met eigen bedden beschikt in een ziekenhuis in het noordwesten van Londen, verklaarde zich strikt aan de vaste procedure te hebben gehouden die voor de invoering van nieuwe medicijnen geldt.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht Brits experiment met nieuw medicijn pakt verkeerd uit (15 maart, pagina 4) staat dat twee van acht proefpersonen een experimenteel medicijn in tabletvorm kregen, wat bij die twee geen noemenswaardige reactie veroorzaakte. Daarbij ontbrak de vermelding dat beiden een placebo kregen, zonder werkzame bestanddelen.