Bernanke: tekort op begroting VS moet naar beneden

Washington, 15 maart. Ben Bernanke, de president van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve (Fed), zegt in een brief aan een senator dat het Amerikaanse begrotingstekort moet worden teruggedrongen, vooral nu de overheidsuitgaven steeds meer onder druk komen te staan door de vergrijzing. Bernanke denkt dat het aanhoudende begrotingstekort de sociale voorzieningen in de toekomst in gevaar kan brengen en wil dat daartoe concrete maatregelen worden genomen. Bernanke schreef dat ofwel de belastingen omhoog moeten of dat de overheidsuitgaven moeten worden verminderd, of een combinatie daarvan. Het Witte Huis verwacht dit jaar een tekort van 423 miljard dollar (353 miljard euro), tegen 319 miljard dollar vorig jaar.