Als een umpire in de keuken

Het idee voor Kitchen Stories (Salmer fra kjøkkenet op z'n Noors) kreeg Hamer toen hij een boekje zag met daarin een diagram van de bewegingen die huisvrouwen maken in de keuken. Dat uitgangspunt heeft Hamer gebruikt voor zijn film uit 2003, die mooi, geestig, droevig en vooral eigenaardig is. Een groepje onderzoekers van het Instituut voor Huisvrouwen Onderzoek gaat bij ongehuwde Noorse mannen in de keuken hun gedragingen observeren. Interactie tussen onderzoeker en onderzochte is verboden en zo zit onderzoeker Folke in een soort tennis-umpirestoel in de keuken bij de oude zwijgzame Isak. En het duurt lang voor het tot hem doordringt dat die hem even nauwgezet observeert als omgekeerd. De geestverwanten van Hamer worden in het onvermijdelijke interview op de dvd even opgesomd: Jacques Tati, Buster Keaton. Het was aardig geweest als ze nog even Alex van Warmerdam hadden genoemd. Hamers absurdisme doet direct aan de maker van Abel en De Noorderlingen denken.

dvd Kitchen Stories (Total Film) Regie: Bent Hamer. Met: Joachim Calmeyer, Thomas Norström. *****

dvd

Kitchen Stories (Total Film)

Regie: Bent Hamer. Met: Joachim Calmeyer, Thomas Norström.

    • Bas Blokker