Zwangere politica EU wil ook verlof

Zwangere leden van het Europarlement werken door tot aan de bevalling. Kathalijne Buitenweg wil dezelfde regeling als Haagse parlementsleden.

Kathalijne Buitenweg FOTO: Europees Parlement Europees Parlement

De Tweede Kamer stemt morgen naar verwachting in met een wetsvoorstel dat zwangerschapsverlof regelt voor leden van Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Maar Europarlementariërs zijn daarbij over het hoofd gezien.

GroenLinks in de Tweede Kamer wil die omissie alsnog herstellen. De inmiddels vijf maanden zwangere fractievoorzitter Kathalijne Buitenweg, die voor GroenLinks zitting heeft in het Europees parlement, wil vervanging van zwangere Europarlementariërs in Brussel mogelijk maken.

Heeft de Tweede Kamer de Europarlementariërs over het hoofd gezien bij de wording van die wet?

'De positie van Europarlementariërs is geregeld in de Kieswet. Iedereen ging ervan uit dat vervanging tijdens zwangerschapsverlof ook voor ons zou gelden. Ook voor ons geldt het principiële argument dat zwangerschap geen belemmering mag zijn om dit werk te doen. Het passieve kiesrecht is in de Grondwet geregeld. Toen ik onlangs de stukken er op na las, kwam ik erachter dat het dus niet geregeld was. Ik mag wel tijdelijk weg. Maar ik kan bijvoorbeeld niet meedoen met stemmen, dat telt zwaar, zeker omdat ik lid ben van een kleine fractie.'

Als vervanging tijdens zwangerschap in de Nederlandse wet geregeld wordt, geldt dat dan ook in Brussel?

'In het Europees parlement moet het reglement veranderd worden. Daar wordt nu aan gewerkt naar aanleiding van de zwangerschap van een Zweedse Europarlementariër. In Zweden voorziet de nationale wetgeving in zo'n vervangingsregeling, maar het is nog niet mogelijk om daar invulling aan te geven omdat het Europese reglement nog niet veranderd is. Er circuleren nu voorstellen, uitgewerkt door een parlementslid van de Christendemocratische fractie, E. Mendez de Vigeo, om tijdens zwangerschapsverlof de mogelijkheid te bieden om je stem bij afwezigheid over te dragen aan een fractiegenoot.'

Maar dat vindt u onvoldoende?

'Ik wil dat de vervanging geregeld wordt. Ik maak het nu al mee dat men mij vraagt: 'ben je in september al terug? Want dan speelt er een belangrijk dossier!' Maar zoals het er nu naar uit ziet, is mijn kind dan net geboren, dus daar wil ik helemaal niet aan denken. Het is hier in het Europees parlement onder vrouwen bijna een sport om zo lang mogelijk, liefst tot de laatste dag aan de slag te blijven. Maar dat is natuurlijk een volstrekt ongezonde situatie. Wij hebben vergaderingen in Brussel en Straatsburg. Als dat laatste het geval is, ben je vier dagen van huis weg. Dat is een andere situatie dan voor de Nederlandse parlementariër die tussen Den Haag en Enschedemoet pendelen.

Voor Nederlandse Europarlementariërs, die met een beperkt aantal leden deelnemen aan delegaties in het Europees parlement, is afwezigheid een groter probleem. En daarnaast: waarom beschermt de regering met dit wetsvoorstel wel Haagse parlementariërs, maar moeten de Nederlandse leden in het Europees parlement doormodderen?'

Als die vervanging geregeld wordt in het reglement van het Europees parlement, waarom moet het dan ook nog in Nederlandse wetgeving?

'Om het risico te voorkomen dat het hier straks inderdaad geregeld is maar de uitvoering ervan vervolgens geblokkeerd wordt, omdat de Nederlandse wetgeving er niet in voorziet. Dat is een situatie die in elk geval moet worden voorkomen.

Bovendien is de race in Brussel nog niet gelopen. Er is hier nu wel consensus over het voorstel van die stemoverdracht. Maar het voorstel om ook vervanging te regelen, moet nog besproken worden. Daarover gaan de gesprekken met Mendez de Vigeo. Hij heeft gezegd dat hij open staat voor elke suggestie, dus ik ga dat volgende week bij hem inbrengen.'

    • Jos Verlaan