www.nrc.nl

Schaken. In zijn schaakrubriek schrijft Hans Ree vandaag: 'Als je ziet dat iemand in de eerste helft van een wedstrijd met soevereine superioriteit de overwinning al bijna veilig heeft gesteld en dan vervolgens in de tweede helft jammerlijk faalt, wil je graag iets aanwijzen dat de oorzaak van de omslag is geweest. Een kleine gebeurtenis die aanvankelijk geen grote consequenties leek te hebben, maar als een schurend steentje in de schoen op den duur akelige wonden veroorzaakt.

Dat zoeken naar een oorzaak is misschien romantische onzin. Als je dobbelt of een munt opgooit en het gaat eerst goed en later slecht, heb je ook niet de neiging om een speciale oorzaak van de omslag te zoeken. Ook in een schaaktoernooi kan het toeval zijn als iemand eerst wint en later verliest. Toch ligt het erg voor de hand om te denken dat Peter Leko (foto) in de achtste ronde van het toernooi in Morelia en Linares een wond opliep waarvan hij later last bleef houden.'

www.nrc.nl/schaken

Weblog Moskou. Correspondent Coen van Zwol wil deze week verslag gaan doen van de verkiezingen in Wit-Rusland.

'Zes dagen tot de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, en nog steeds geen visum. Collega's lopen ongehinderd Wit-Rusland in en uit: sta ik soms op een zwarte lijst? De ervaring leert dat incompetentie meer voor de hand ligt. We wachten af.

Als de voortekenen niet bedriegen, wordt de president overigens opnieuw Aleksandr Loekasjenko, ook wel 'de laatste dictator van Europa' genoemd, of gewoon 'malle Sasja'. Sasja is een rare snijboon die zijn succes wijt aan zijn atletische inborst: zijn grootste geschenk aan Wit-Rusland is een ijshockeyhal in elk dorp.'

www.nrc.nl/moskou