'Wachtlijst jeugdzorg inkorten'

Staatssecretaris Ross (Welzijn) wil de wachtlijsten in de jeugdzorg dit jaar zo veel mogelijk inkorten. Ross schreef dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kijkt of er extra geld beschikbaar kan komen, bovenop de 43 miljoen euro die ze eerder al uittrok om de wachtlijsten weg te werken. Ross noemt het in de brief 'niet acceptabel' dat kinderen langer dan negen weken op jeugdzorg moeten wachten.

Vorig jaar zijn de wachtlijsten fors gegroeid. Op 1 oktober wachtten bijna 10.000 kinderen op jeugdzorg, 38 procent meer dan het jaar ervoor. Met name doordat meer kinderen wachtten op ambulante zorg. Ook steeg het aantal kinderen dat onder toezicht werd geplaatst met 14 procent, nam het aantal meldingen van kindermishandeling toe met 12 procent en steeg het aantal gesloten crisisplaatsingen met 15 procent.

De groei van het aantal kinderen dat jeugdzorg nodig heeft komt onder meer doordat er na een campagne tegen kindermishandeling, meer meldingen zijn van mogelijke mishandeling. Ook had de geruchtmakende zaak rond het meisje Savanna tot gevolg dat kinderen eerder uit huis geplaatst worden. De driejarige kleuter overleed aan kindermishandeling, terwijl het gezin onder toezicht van Jeugdzorg stond.

Ross gaat stevig optreden tegen provincies die weinig terechtbrengen van jeugdzorg en lange wachtlijsten hebben. De provincies financieren onder meer de Bureaus Jeugdzorg. Ross wil de garantie dat provincies verstandig met het geld omgaan. In de Telegraaf zegt Ross vandaag: 'Provincies die hun afspraken niet nakomen, geef ik uiteindelijk een aanwijzing. Die krijgen dwingend opgelegd hoe ze de jeugdzorg moeten aanpakken.'

De provincies stelden gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat ze meer geld nodig hebben om de jeugdzorg goed te organiseren, juist vanwege de toename van het aantal kinderen dat zorg nodig heeft. Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) stevenen de provincies af op een tekort van 91 miljoen euro. De bedragen die worden betaald voor jeugdzorg zijn niet meer reëel, zegt het IPO.