Verkiezingsuitslag geeft een vertekend beeld

Ik mis de nuance in de meningen over de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. De Partij van de Arbeid heeft extreem gewonnen, de SP heeft flink gewonnen, het CDA heeft extreem verloren. Je leest en hoort nergens dat het een vertekend beeld is. Want de extreme winst van de PvdA komt wél door het extreme verlies in 2002. En voor het CDA geldt omgekeerd hetzelfde. De SP stond op veel meer kieslijsten, dus is die winst ook daaraan te danken. Voor de VVD en D66 geldt die nuance niet. Zij hebben gewoon verloren. Met dat vertekende beeld is het signaal naar het kabinet dus ook een beetje anders dan het lijkt. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat bovengenoemde partijen verdiend gewonnen en verloren hebben. En het signaal naar het kabinet blijft overeind.

En wat betreft de conclusie die het kabinet uit de uitslag zou moeten trekken, vind ik dat er behoorlijk getornd wordt aan democratische beginselen. We hebben voor vier jaar een keuze gemaakt en dat dat halverwege de rit een beetje tegenvalt, dat is dan pech. Nog afgezien van het feit dat het belang van gemeenteraadsverkiezingen wel erg verschoven wordt naar het landsbelang. Die vermenging komt ook door het inzetten van de landelijke politici in de campagne. Gemeenten zijn zo de dupe van ons oordeel over het kabinet en vice versa.

    • Trees Wissenburg Driebergen