Van Hoof: grens open voor Polen

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) is voor het volledig openstellen van de Nederlandse grenzen per 1 mei aanstaande voor werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten. Dat hebben ingewijden vandaag bevestigd. Een definitief kabinetsstandpunt wordt volgende week verwacht. De afgelopen jaren kwamen al veel Polen naar Nederland.

De staatssecretaris sprak vandaag met zijn collega-bewindslieden over het al dan niet opheffen van de bestaande beperkingen voor Oost-Europese werknemers. Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) toonde zich na afloop van het beraad kritisch: 'We moeten niet het putje worden waar al het water naartoe stroomt.' Bronnen rond het kabinet verwachten dat de bewindslieden het voorstel van Van Hoof om de grenzen open te stellen zullen steunen. Van Hoof concludeerde na het overleg dat er 'redenen zijn om nog zorgvuldig te kijken' naar zijn plan.

Vanaf 2011 moeten alle oude Europese lidstaten hun grenzen onbeperkt openstellen voor werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten, die twee jaar geleden toetraden tot de Unie. Tot die tijd mogen de oude lidstaten zelf bepalen of ze helemaal niet of slechts beperkt werknemers toelaten uit Oost-Europa.

PvdA en CDA, die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben, hebben bezwaren tegen het onvoorwaardelijk toelaten van Oost-Europese werknemers omdat zij vrezen dat het tot verdringing van Nederlandse werkzoekenden op de arbeidsmarkt leidt. Ze vrezen dat dit effect wordt versterkt wanneer buurlanden besluiten hun beperkingen te handhaven. Tweede-Kamerlid Bussemaker (PvdA): 'Het is echt onverstandig om dit in ons eentje te doen.'

De Franse premier Villepin zei gisteren dat Frankrijk zijn beperkingen niet op 1 mei in één keer opheft, maar voorlopig alleen in sectoren die personeelstekorten hebben. Duitsland en België handhaven beperkende regelingen voor Oost-Europeanen. Het eerste land liet selectief Polen toe. Behalve Nederland hebben Italië, Denemarken en Griekenland nog niet besloten. Portugal, Spanje en Finland hebben aangekondigd hun grenzen onvoorwaardelijk open te stellen. Groot-Brittannië, Ierland en Zweden deden dit de afgelopen periode al.

De vakbonden willen alleen de grenzen openstellen als de overheid gaat controleren of de nieuwe werknemers onder Nederlandse CAO's werken. Sociale Zaken en werkgeversorganisaties vinden dat dit de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is.