Uitslag verkiezing toont boosheid van mensen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen maken duidelijk dat mensen boos zijn: om de uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers, boos over mogelijke huurverhogingen, boos over voedselbanken en boos op een minister-president die de taal van het volk niet spreekt. Wat doe je als je boos bent? Je stemt op een partij die geen deel uitmaakt van dit kabinet. Vier jaar geleden waren mensen ook boos. Om de problemen in de grote steden, over de softe aanpak van criminaliteit, over het negeren van botsingen tussen oude en nieuwe Nederlanders en over ouderwetse politiek. Ook toen zorgden de gemeenteraadsverkiezingen voor een totaal andere inkleuring van het lokaal bestuur. Dat kan allemaal in een democratie. Echter, het bij herhaling negatief stemmen leidt uiteindelijk tot een verzwakking van de democratie. Negatief stemmen heeft betrekking op de korte termijn en het eigenbelang klinkt er zwaarder in door dan het algemeen belang. Negatief stemmen triggert de politiek om te reageren op incidenten en politici tot een populistische opstelling. Negatief stemmen kan, zoals nu het geval is in enkele Amsterdamse stadsdelen, leiden tot absolute machtsblokken. Voor de stabiliteit van de democratie is het uiteindelijk beter om te weten wat de samenleving wél wil dan alleen hoe het niet moet.

    • Marieke van der Werf Amsterdam