Spelen met het begrip representatief

Arjan van Dixhoorn speelt op de Opiniepagina van 7 maart een spel met het begrip `representatief` dat grappig zou zijn als zijn inzet niet zo serieus was.

Hij suggereert dat de kloof tussen kiezer en gekozene onder andere ontstaat doordat politici niet representatief zijn voor de bevolking, omdat ze te professioneel zijn en in veel gevallen een academische opleiding hebben.

Representatief wordt hier gebruikt in de betekenis van exemplarisch, lid van dezelfde groep, maar daar heeft volksvertegenwoordiging niets mee te maken.

Ik denk eerlijk gezegd dat Pim Fortuyn niet bepaald representatief was voor zijn kiezers, maar zij vonden in hem wel een vertegenwoordiger van hun belang en dat is waar het om gaat in een representatieve democratie.

Als de heer Balkenende, daartoe uitgenodigd door Jeroen Pauw, de bevolking rechtstreeks toespreekt in het programma `Nederland kiest!` en op ironische toon inzet met `Landgenoten!`, wordt er wel gelachen, hij schept een band met de aanwezigen, de kloof is gedicht, maar of hij er vertrouwen mee wekt in zijn capaciteiten als leider is zeer de vraag.

Wij zoeken als vertegenwoordigers mensen die wij in staat achten onze belangen te formuleren, beter dan wij dat zelf zouden kunnen, een politieke elite, met andere woorden.

    • J.W. van der Ham Zaandam