Schrappen pc-regeling liep fout

Staatssecretaris Wijn (Financiën) heeft fouten gemaakt bij de afschaffing van de pc-privéregeling in augustus 2004. Daarom heeft een Brabantse belastingambtenaar, die een procedure tegen zijn eigen belastinginspecteur was gestart, alsnog recht op het belastingvoordeel van deze regeling. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.

Wijn schrapte onverhoeds de regeling waarmee werkgevers hun personeel belastingvrij een computer konden geven. Over later gekochte computers moesten de werkgevers van de Belastingdienst loonbelasting inhouden. Dat deed het ministerie van Financiën zelf ook bij de computer die een van zijn inspecteurs op 30 september via het pc-privéproject had gekocht.

Deze ambtenaar zag een juridische zwakte in de maatregel en stapte naar de rechter. De rechter kwalificeert de bekendmaking als een beleidsvoornemen zonder rechtskracht. De Grondwet staat alleen belastingheffing toe op basis van vooraf bekend gemaakte belastingwetten. In de laatste maanden van 2004 gold nog de oorspronkelijke wettekst inclusief de belastingfaciliteit.

Volgens de Leidse emeritushoogleraar belastingrecht Jan Giele, is de afschaffing van de regeling juridisch mislukt. 'Iedereen die indertijd geloof hechtte aan de mededeling van Wijn dat het in één klap was afgelopen, heeft zich in de luren laten leggen.'

    • Aertjan Grotenhuis