Ouder mag toelage studie kind aftrekken van de belasting

Den Haag. Ouders kunnen de financiële ondersteuning van hun studerende kinderen die geen recht meer hebben op een basisbeurs, opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De student moet uitwonend zijn en geen andere inkomsten hebben dan een bijbaantje of een studielening. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die is aangespannen door ouders die het onderhoud van hun studerende dochter voor hun rekening namen nadat zij haar recht op een studiebeurs had opgebruikt. Maximaal mag 3.960 euro worden opgevoerd als aftrek voor buitengewone lasten - een bestaande aftrekpost.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het bericht Ouder mag toelage studie kind aftrekken (14 maart, pagina 8) noemt als voorwaarden voor fiscale aftrek: de student moet uitwonend zijn en geen andere inkomsten hebben dan een bijbaantje of een studielening. Er had moeten staan: de student moet uitwonend zijn en geen andere inkomsten hebben van een bijbaantje of studielening.