Kritiek wegens ras

”Europa schuifelt de duisternis in.” Deze sombere vaststelling van Douglas Murray kopt NRC Handelsblad op 4 maart. Geciteerd zij: ”De Europese regeringen is aangepraat dat kritiek op een geloof hetzelfde is als kritiek op een ras.”

In de jaren zeventig en volgende van de vorige eeuw heeft de rechterlijke macht zich zelve aangepraat dat kritiek op nationaliteiten, asielzoekers, gastarbeiders, etc. hetzelfde is als kritiek wegens ras. Media en politici waren hen daarin voorgegaan. Nieuw ingekomenen voor wie de vrijheid van meningsuiting een vreemd element was, werden zodoende in de waan gebracht dat in Nederland dezelfde onverdraagzaamheid heerst als zij in eigen land gewend waren. En dat kritiek op hun gedragingen dus verboden was. De doorwerking wordt thans beleefd. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar zal pas mogelijk zijn als de huidige generatie van machthebbers afgelost zal zijn. Als mosterd na de maaltijd.

    • Mr L. van Heijningen