Internet Voorkeur

Europese grondwet. Hoe ziet de Nederlandse bevolking de toekomst van Nederland in Europa? Om daarop een antwoord te krijgen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een website geopend waarop aan een onderzoek kan worden meegedaan. Staatssecretaris Nicolaï heeft de site gistermiddag geopend. Nederland stemde vorig jaar in een referendum massaal tegen de Europese grondwet. Op 15 en 16 juni zal tijdens een Europese top in Brussel de voortgang van de Europese grondwet worden besproken. De site is vergelijkbaar met het 21-minutenonderzoek dat vorig jaar werd gehouden. Toen gaven 150.000 mensen hun mening over het sociaal-economische beleid van de regering. De onderwerpen die op nederlandineuropa.nl aan de orde komen, lopen uiteen van terrorismebestrijding tot werkgelegenheid. En, niet onbelangrijk, ook de toetreding van Turkije tot de Europese Unie komt aan bod. Bij de totstandkoming van de website was het bedrijf van opinieonderzoeker Hans Anker betrokken die rondom het 'nee' veel wantrouwen over de Europese politiek vond. Na de uitslag van dit onderzoek hoopt de regering met een duidelijker standpunt te komen. Het risico bestaat dat de site gekaapt wordt door tegenstanders van Europese integratie. Daarom wordt de uitslag niet zonder meer overgenomen.www.nederlandineuropa.nl