Harderwijk: meer geld aanpak asbest

Harderwijk, 14 maart. De gemeente Harderwijk wil extra geld van het rijk voor sanering van terreinen die met asbest zijn vervuild. Het gaat om een voormalige asbestfabriek en een gebied van 120 hectare ten oosten van de stad, waar vroeger eendenschuren stonden. De saneringskosten worden geschat op 50 miljoen euro. Harderwijk zegt dat zonder rijkssteun de ruimtelijke ontwikkeling wordt tegengehouden. De stad heeft de afgelopen jaren zelf de sanering van asbestwegen en erven betaald.