Grieppandemie onder mensen nog ver weg

Ira Helsloot (Opiniepagina,4 maart) vindt dat de overheid veel meer moet communiceren met de burger om paniek tijdens een grieppandemie te voorkomen. Een mogelijke uitbraak van vogelgriep in de pluimveesector zou voor die sector een ramp zou zijn. Maar van een grieppandemie onder mensen is nog geen sprake en het kan nog best 5 of 10 jaar duren voordat het zo ver is.

Wanneer en hoe communiceer je beschikbare gegevens en hoe uitgebreid moet je dat doen? Veiligheid en gezondheid verkopen goed. Een dreigende grieppandemie is maatschappelijk relevant en speelt in op de behoefte aan sensatie. Kortom, al het nieuws daarover vindt gretig aftrek terwijl er in feite voor mensen nog niets aan de hand is. Het is lastig om met deze ingewikkelde en vaak tegenstrijdige informatie om te gaan met als gevolg dat heel wat mensen - volkomen overbodig - Oseltamivir in hun nachtkastje hebben liggen.

Communiceren dient zorgvuldig te gebeuren en op feiten te zijn gebaseerd. Dat is precies wat wij proberen te doen. Via vraag en antwoord op internet voorzien we iedereen van de actuele informatie, Postbus 51 is opgetuigd, het ministerie van Landbouw heeft eigen informatielijnen, journalisten worden regelmatig geïnformeerd en professionals worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Te vroeg en te vaak communiceren over potentiële rampspoed maakt de overheid ongeloofwaardig. Informatie over wat men precies moet doen bij een pandemie heeft pas zin op het moment dat het zover is. Tot die tijd kunnen we alleen maar inspelen op individuele vragen en uiteraard ons goed voorbereiden op wat ons mogelijk te wachten staat.