'Er zijn zeker overnamekandidaten'

SNS Reaal wil naar de beurs. Als altijd luidt financiering van toekomstige groei de belangrijkste reden. Maar het is nog niet duidelijk waaraan de bankverzekeraar de opbrengst precies wil besteden.

Bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen (foto: Dijkstra) CIJFERS SNS REAAL Vandaag presenteerde SNS Reaal groep in Amsterdam de cijfers over het afgelopen boekjaar. Volgens voorzitter van de Raad van Bestuur Sjoerd van Keulen (foto) is 2002 een jaar met twee gezichten. Commercieel is het jaar succesvol verlopen. Maar door beleggingsverliezen is de netto winst gedaald tot 84 miljoen euro. Dijkstra bv.

Het hing al een tijdje in de lucht, de aankondiging gisteren van de beursplannen van SNS Reaal Groep. Precies een jaar geleden, bij de presentatie van de resultaten over 2004, riep de directie 'over drie tot vijf jaar' naar de beurs te willen. En al eind jaren negentig noemde toenmalige bestuursvoorzitter Jan Vugts eenzelfde deadline - maar dat was vóór het ineenstorten van de internationale aandelenbeurzen.

Gisterochtend werd de ambitie concreet: SNS wil een notering aan de beurs van de Amsterdam 'in de eerste helft van dit jaar'. De namen van twee begeleidende zakenbanken werden al genoemd - ABN Amro en Lehman Brothers - dus het proces is in volle gang. Maar opnieuw hield SNS Reaal een slag om de arm ('definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden'), want beursgangen zijn pas zeker, als ze hebben plaats gevonden. Denk aan Dirk Scheringa die de beursintroductie van zijn financiële conglomeraat DSB in mei 2000 de nacht voor de eerste notering afblies.

De telefonische toelichting die bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen gisteren gaf was inhoudelijk summier. Van Keulen: 'We kunnen en mogen in dit stadium nog niet veel details naar buiten brengen', verwijzend naar de strikte regels waaraan ook kandidaat-beursfondsen gehouden zijn. Hij gaf geen antwoord op vragen over de verwachte opbrengst van de beursgang, en waar SNS dat precies aan wil besteden. Evenmin over toekomstig dividendbeleid en over de de verhouding tussen nieuw uit te geven aandelen en herplaatsing van bestaande aandelen.

Waarom heeft SNS Reaal een beursnotering nodig?

Van Keulen: 'In de eerste plaats kunnen we met de opbrengst van een beursgang de snelheid van onze autonome groei vergemakkelijken. Daarnaast vergoot een beursnotering onze strategische flexibiliteit.'

Wat bedoelt u daarmee?

'Kleinere overnames, zoals vorig jaar de Nieuwe Hollandse Lloyd, hebben we altijd zelf kunnen financieren. Na een beursgang zijn we gemakkelijker in staat om ook grote overnames aan te kunnen.'

Van Keulen doelt op het dilemma waarmee SNS Reaal al jaren worstelt. Als het een interessante partij vindt om over te nemen - in de financiële wereld wordt vaak het voorbeeld genoemd van de zelfstandige verzekeringsmaatschappij De Goudse - kon het nooit een concreet bod uitbrengen, omdat de financiering nog onzeker was. Door een deel van de aandelen te verkopen krijgt SNS Reaal geld in kas om sneller te kunnen toeslaan op de acquisitiemarkt.

Loopt u niet het risico een grote berg geld op te halen dat niet kan worden gebruikt omdat er geen overnamekandidaten zijn?

'Geld moet werken, inderdaad. En op dit punt lopen we in theorie een risico. Maar ik ben ervan overtuigd dat zich wel overnamekansen voordoen.'

De Goudse, bijvoorbeeld, of de Nederlandse activiteiten van buitenlandse verzekeraars als Generali of Axa?

'Wij hebben geen concrete overnamekandidaat en mogen er bovendien in dit stadium niets over zeggen. We kijken per definitie altijd naar de markt. Met de Goudse hebben we sinds vorig jaar overigens een succesvolle samenwerking.'

SNS Reaal zegt zich te richten op brede financiële dienstverlening in Nederland. Waarom kijkt u niet over de grens? Daar zijn vast veel meer overnamemogelijkheden?

'We sluiten het buitenland niet per definitie uit. Maar we zien nog heel veel groeimogelijkheden in Nederland, via overnames maar ook autonoom. Vooral in de Randstad.'

SNS Reaal is van oudsher een bank en verzekeraar die zich richt op de gewone man. Reaal - een decennium geleden bekend geworden door de reclameslogan Foutje bedááankt - ontstond in 1990 na een fusie van een trits verzekeraars, die voor een groot deel voortkwamen uit de vakbeweging. Ooit verzorgde veel vakbonden verzekeringen voor zijn eigen leden; Concordia hoorde bij de katholieke NKV, De Centrale bij het socialistische NVV. Toen Reaal in 1997 fuseerde met SNS had het FNV nog 51 procent; de vakcentrale werd voor 450 miljoen gulden uitgekocht en krijgt nog steeds jaarlijks uitgekeerd.

SNS verkocht ook wel wat verzekeringen maar bestond vooral uit (bonds)spaarbanken, nadat het bedrijf in 1990 samen was geklonterd tot de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken. SNS Reaal richt zich inmiddels op een waaier aan financiële diensten: hypotheken, verzekeringen, levensloopregelingen, spaarrekeningen, effectenhandel, om er een paar te noemen.

Hoe ziet de gemiddelde SNS-klant eruit?

Van Keulen: 'Dat is moeilijk om aan te geven, maar op hypotheekgebied gaat het om de gemiddelde klant die een hypotheek neemt van tussen de 2 en 2,5 ton. En zakelijk richten we ons op kleine en middelgrote bedrijven, tot honderd werknemers.'

Is de beursgang ook vooral bedoeld voor de kleine belegger?

'We willen een derde van de aandelen op de markt krijgen, heel breed gespreid onder zowel institutionele als particuliere beleggers. Hoe en in welke verhouding precies kunnen we niet zeggen. Het is geen doel op zich.'

Hoeveel miljoenen denkt u eigenlijk op te halen? In de financiële wereld klinken waarderingen van SS Reaal tussen de 3 en 4 miljard euro.

'Helaas, ook daarover kan en mag ik niks zeggen.'

    • Philip de Witt Wijnen