D66 in Friesland wil geen D66 heten

Het enige Friese D66-Statenlid Johan Sieswerda wil onder een andere partijnaam deelnemen aan de statenverkiezingen van volgend jaar maart. Hij wil zich als 'Democraten Fryslân' laten inschrijven. 'We worden anders te veel geassocieerd met het kabinetsbeleid', aldus Sieswerda. 'En dat heb ik liever niet.' Sieswerda acht de kans dat hij zijn Statenzetel kan behouden groter als hij onder de naam 'Democraten Fryslân' campagne kan voeren.

Tijdens de raadsverkiezingen van vorige week verloor D66 in Friesland zijn elf raadszetels. Alleen in Opsterland en Wûnseradiel, waar de partij een lijstverbinding was aangegaan, bleef hij in de raad. Sieswerda is de enig overgebleven politicus in Friesland die D66 rechtstreeks vertegenwoordigt. Maar hij wil niet, zoals zijn collega-raadsleden, 'worden afgerekend op wat D66 in Den Haag doet.' De Fries heeft veel kritiek op het kabinet. Door het 'zwabbergedrag' van zijn partij in de kwestie-Afghanistan zijn veel D66-stemmers afgehaakt, stelt hij. 'Als je niet betrouwbaar overkomt gaat het electoraat ervandoor.' D66 moet landelijk een socialere, groenere en milieuvriendelijker koers varen, vindt hij. Ook moet er meer zichtbaar worden van de bestuurlijke vernieuwing. 'We hebben niks verzilverd in het kabinet. Het lijkt erop alsof we alleen een combinatie mogelijk hebben gemaakt van CDA en VVD.' Sieswerda heeft tevens kritiek op 'de gebrekkige communicatie' van zijn Haagse collega's.

Als 'Democraten Fryslân' wil Sieswerda een lijstverbinding aangaan met GroenLinks, de Fryske Nasjonale Partij, de PvdA, Gemeentebelangen Friesland of de ChristenUnie. 'Verrassend? We denken in de provinciale politiek over veel dingen hetzelfde. De ChristenUnie steunde mijn motie om het dualisme te versterken en we zijn beide tegen de aanleg van de Zuiderzeelijn'. De naamswijziging moet in mei worden goedgekeurd door het landelijk congres van D66.