Correcties & Aanvullingen

Zetelverlies SP

In het artikel Het ziekenhuis in Oss kostte de SP de kop (10 maart, pagina 3) staat dat de SP overal in Nederland zetels won, behalve in bakermat Oss. In Zoetermeer raakte de partij twee van haar zeven zetels kwijt.

Leeftijd Van Beek

Volgens het artikel Vaderlijke tussenpaus is de nieuwe fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, Willibrord van Beek, geboren in 1949 en 59 jaar oud. Hij is geboren op 15 januari 1949 en dus 57 jaar.