Beter is ziekte te noemen naar de verwekker

Dierenarts Egter van Wissekerke vraagt zich af waarom prof. Osterhaus spreekt van `vogelpest`. `Vogelgriep` zou beter zijn en minder verwarrend, mede omdat de ziekte veroorzaakt wordt door een influenzavirus en niet door een bacterie (Opinie & Debat, 11 maart).

De naamgeving van dierziekten is verwarrend en Van Wissekerke maakt het er niet beter op.

De oorspronkelijke naam voor de desbetreffende ziekte is `vogelpest`, ook wel `klassieke vogelpest`, ter onderscheiding van `pseudo-vogelpest`, ook wel Newcastle Disease genoemd. Beide ziekten worden veroorzaakt door (verschillende) virussen.

De aanduiding `pest` heeft weinig met de verwekker te maken en veel met de hoge sterfte. De humane `pest` mag dan door een bacterie veroorzaakt worden, `varkenspest`, `eendenpest` en `runderpest` worden niet door bacteriën maar door virussen veroorzaakt. In het Engels is het al niet duidelijker: hog cholera, ook wel swine fever, en rinderpest, ook wel cattle plague. Nog onduidelijker, maar algemeen gebruikt door dierenartsen, zijn termen als bijv. hondenziekte en kattenziekte. Alsof die dieren maar één soort ziekte kennen.

Ik ben bang dat het gebruik van het woord `griep` de duidelijkheid niet vergroot, niet onder dierenartsen en niet in de volksmond.

Het is duidelijker een ziekte te vernoemen naar de verwekker, in het geval van de huidige pluimveeziekte: aviaire influenza.

    • P.M. van Dijk Dierenarts