Betalen voor zekerheid

De keuze voor de rentevaste periode is een van de belangrijkste variabelen bij het aangaan van een hypotheek. Hoe langer de rente vaststaat, hoe hoger het rentepercentage. Wie zekerheid wil, betaalt. Maar in deze periode van lage rente is zekerheid op lange termijn opvallend aantrekkelijk geprijsd.

Het vastleggen van een lange rentevaste periode lokt, nu economen aangeven dat de kans dat de rente nog substantieel verder daalt klein is en alle tekenen wijzen op een rentestijging. 'De zekerheid die je koopt door de rente over een lange periode vast te leggen, is goedkoop', zegt financieel adviseur Roelof Meijer van Meijer Personal Finance Groep.

Oversluiten

Dat is fijn als je op het punt staat een hypotheek af te sluiten. Maar ook voor de huiseigenaar die al een hypotheek heeft met een rentetarief van 6 procent of hoger kan verkenning van de mogelijkheden om over te sluiten lucratief blijken. Hypotheekaanbieders spelen in op de vraag naar langlopende leningen. Onder andere Aegon en Rabobank bieden hypotheken met een rentevaste periode van 30 jaar. Houd wel rekening met de bijkomende kosten van het opnieuw afsluiten. Het werkelijke voordeel is alleen goed te beoordelen als ook rekening wordt gehouden met de te betalen boeterente en eventuele bijkomende kosten voor taxatie, notaris en het afsluiten van de nieuwe hypotheek.

Variabele rente

Kiezen voor een langere rentevaste periode is nu extra aantrekkelijk voor huizenbezitters met een hypotheek met een variabele rente of korte rentevaste periode. Het levert hun geen enorme besparingen op, maar helpt wel tegen knagende onzekerheid door al die verwachtingen van een stijgende rente. Die resulteert voor deze groep direct in een stijging van de maandlasten. En juist lagere maandlasten waren voor velen de reden zo'n hypotheek te kiezen.

Financieel adviseur Meijer legt uit dat het voordeel van zo'n variabele hypotheek echter niet meer zo groot is als enkele jaren geleden. 'Het verschil tussen de rente voor een korte en voor een lange rentevaste periode is in de afgelopen jaren steeds kleiner geworden', legt Meijer uit.

De rente op een variabele hypotheek is nu zo'n 2 procentpunt lager dan bij een hypotheek met een rentevaste periode. Bij tussenvormen met deels variabele rente en deels naar boven afgeschermde rente zijn de verschillen nog kleiner, soms maar een half procent. Een hypotheek met een rentevaste periode van twintig jaar is volgens Meijer al af te sluiten met een rente van zo'n 4 procent. 'Een verschil van een half tot 2 procentpunt is niet veel, gezien het reële risico van rentestijgingen in de komende, zeg, twintig jaar.'

Spaarhypotheek

Is een lange rentevaste periode dan voor iedereen aantrekkelijk? Nee, voor de huiseigenaren met een spaarhypotheek heeft het meestal geen zin. Zo'n hypotheek bestaat uit een lening met een daaraan gekoppelde spaarverzekering. Het vermogen wordt opgebouwd door maandelijkse premies te storten op een spaarrekening die jaarlijks hetzelfde rentepercentage uitkeert als over de hypotheekschuld betaald wordt.

Bij een stijgende rente rendeert het vermogen sneller en kan de maandelijkse premie omlaag. Bij een dalende rente stijgt de premie juist, omdat er meer inleg nodig is om het vermogen op te bouwen.

Mensen met een spaarhypotheek zijn daarmee waarschijnlijk, naast degenen met een lange rentevaste periode, de enige groep huizenbezitters die met genoegen de voorspelde renteverhoging afwachten.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom