Antwoord op vandaag

Is een nieuwe krant anno 2006 een goed idee? Ontegenzeggelijk hebben sceptici de wind in de zeilen. Oplagen van betaalde kranten dalen sinds enkele jaren. Elektronische media trekken steeds meer kijkers en bezoekers.

Toch behoren kranten tot de grote mediasuccessen van de afgelopen jaren. De uitdeelkranten Metro en Spits vragen van de lezer geen financiële bijdrage. Dankzij een uitgekiende distributie hebben ze een groot publiek bereikt. Met name onder jongeren en allochtonen worden deze kranten, gedrukt op compact formaat, goed gelezen. Dat is een hoopvol teken en een compliment aan de uitgevers die deze markt hebben ontgonnen.

Tegelijk hebben deze publicaties de normen voor kranten veranderd. Waar vroeger het tabloidformaat werd geassocieerd met boulevardbladen, is het nu geaccepteerd voor meer feitelijke informatie. Met het Agrarisch Dagblad als eerste, zijn ook andere betaalde kranten, zoals AD, Het Parool en Trouw op het compacte formaat overgegaan. Regionale kranten zullen volgen. Veel consumenten in de 21e eeuw vinden een kleiner formaat plezierig.

Vandaag zet ook NRC Handelsblad deze stap, zij het op een afwijkende manier. nrc.next is een krant voor een nieuwe generatie. Er is immers meer aan de hand dan alleen verschuivende opvattingen over het formaat. Door de hoge vlucht die elektronische informatie heeft genomen, zijn velen tegenwoordig even snel op de hoogte van het nieuws als journalisten. En in eigen beleving ook nog kosteloos.

Toch knaagt het bij deze nieuwe online-generatie. Zij worden blootgesteld aan een bombardement van gebeurtenissen uit de hele wereld, waaronder niemand gevoelloos kan blijven. Op primaire reacties als `wat nú weer?`, `hoe is dát mogelijk?` en `waar komt dít nu weer vandaan?` blijven veel nieuwe media het antwoord schuldig. Het nieuws is er opeens, het is gebeurd, over naar het volgende onderwerp, meer nieuws over vijf minuten...

De redactie van dit medium denkt dat een betaalde moderne krant de digitale burger in dit spervuur kan bijstaan. Daarom is nrc.next opgericht. In de campagnezin `het antwoord op vandaag` is de ambitie van deze krant verwoord om diepgang te bieden bij de kwesties van de dag - en van deze tijd. En daarbij zoveel mogelijk goede vragen te stellen en antwoorden te zoeken.

Maar is de nieuwe, `overgeïnformeerde` burger nog bereid zo`n krant regelmatig te kopen of zich erop te abonneren? Wij denken van wel, maar niemand kan dit zeker weten.

Intussen zetten we onze initiatieven voort om via internet en andere kanalen het meer dan gemiddeld geïnteresseerde publiek te bedienen met serieuze journalistiek. Het verschijnen van nrc.next grijpen we aan voor nieuwe initiatieven op nrc.nl. Zowel de nieuwe krant als de nieuwe website zal, hopen wij, opvallen door nieuwe vormen. Maar uiteindelijk telt voor ons de inhoud het zwaarst. Wie nrc.next en nrc.nl leest, neemt deel aan de idealen en ambities van de redactie. Daarover morgen meer.