'Vrijgeven huurmarkt kan nog niet'

Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) zal met grote spoed een aantal belangrijke wetten moeten wijzigen om haar nieuwe 'liberale' huurbeleid per 1 juli mogelijk te maken. Dat blijkt uit het advies van de zogeheten parlementsadvocaat aan de Tweede-Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). De woordvoerder van Dekker zegt in een reactie dat 'iedereen voor 1 mei helderheid krijgt' .

Oppositiepartij PvdA vindt de reactie van Dekker niet getuigen van realiteitszin en in strijd met de vereiste zorgvuldigheid. Kamerlid Depla (PvdA), die met instemming van de Kamercommissie om het juridisch advies heeft gevraagd, wil nog deze week met de minister debatteren over de haalbaarheid van haar plannen. Dekker heeft aangekondigd daar eerst vrijdag in het kabinet over te willen spreken. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de minister dit 'afrondend politiek overleg'.

Ook regeringspartij CDA verwacht dat de minister in tijdnood komt. 'Ze zal als de donder met haar voorstellen moeten komen' , zegt woordvoerder Van Bochove, die de minister onlangs zeer kritische vragen stelde over de huurliberalisatie. De minister kon niet op alle vragen antwoord geven, waarna het overleg werd opgeschort. Van Bochove wijst er op dat het vaker voorkomt dat bijvoorbeeld belastingwetten aan het eind van het jaar in minder dan een maand tijd worden afgehandeld, maar hij erkent dat het in dit geval 'moeilijk zal worden'.

Volgens de parlementsadvocaat zal het burgerlijk wetboek moeten worden gewijzigd, evenals de wet onroerende zaakbelasting (WOZ). Reden is dat Dekker de WOZ-waarde wil gebruiken voor het bepalen van de huurprijzen.