Reacties: spijt dat er geen vonnis is

In de internationale reacties op de dood van Slobodan Milosevic, zaterdag, domineert spijt over het feit dat hij is gestorven voordat het Joegoslavië-tribunaal tot een uitspraak in zijn proces is gekomen.

Carla Del Ponte, hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal dat Milosevic berechtte wegens genocide en oorlogsmisdaden, zei gisteren zijn dood 'diep te betreuren', vooral omdat de slachtoffers van Milosevic 'gerechtigheid verwachtten' en die nu niet krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, betreurde ook dat Milosevic stierf voor het vonnis kon worden geveld, maar zij voegde daaraan toe dat 'het oordeel van de geschiedenis heel helder is: hij is in Europa een van de ergste duivelse krachten geweest in lange tijd'.

Vuk Draskovic, de minister van Buitenlandse Zaken van de unie Servië en Montenegro - in Milosevic' tijd oppositieleiders en twee keer doelwit van een aanslag - zei het jammer te vinden dat Milosevic niet in Belgrado voor de rechter heeft gestaan. Draskovic zei zich te schamen voor de reacties van Milosevic' aanhangers in Servië, omdat ze rouwen om een man 'die verantwoordelijk is voor ontelbare doden en die zelf opdracht heeft gegeven voor talrijke moorden'.

Lord Owen, in de Bosnië-oorlog nauw betrokken bij pogingen de oorlog te beëindigen, noemde Milosevic gisteren 'een meedogenloze tiran en een gecompliceerde man, maar in tegenstelling tot [de Bosnisch-Servische generaal] Mladic geen racist'.

Een aantal internationale leiders zei te hopen dat de dood van Milosevic Servië zal helpen een pagina om te slaan en zijn Europese integratie te versnellen. Ursula Plassnik, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken - Oostenrijk is voorzitter van de EU - zei dat het nu misschien makkelijker wordt 'het ultieme doel te bereiken waar we allemaal aan werken: blijvende vrede en verzoening'.

In Moskou wees het ministerie van Buitenlandse Zaken op het feit dat Milosevic had gevraagd in Rusland medisch te worden behandeld. Het wees er nog eens op dat Rusland had gegarandeerd dat de ex-president na de behandeling naar Den Haag zou worden teruggebracht. 'Helaas', aldus de verklaring, reageerde het Joegoslavië-tribunaal negatief op dat verzoek van Milosevic. De Russische communistenleider Gennadi Zjoeganov vond dat Milosevic' dood het tribunaal goed uitkomt omdat de rechters na 'een schandelijk showproces op dood spoor zaten'.