Ouder mag studietoelage kind aftrekken

Ouders kunnen de financiële ondersteuning van hun studerende kinderen die geen recht meer hebben op een basisbeurs, onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Dit heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die in 2000 is aangespannen door ouders die het onderhoud van hun studerende dochter voor hun rekening namen nadat zij haar recht op een studiebeurs na vier jaar studie had opgebruikt. Maximaal mag 3.960 euro worden opgevoerd als aftrek voor buitengewone lasten - een bestaande aftrekpost.

Aan de aftrek zijn als voorwaarden verbonden dat de student uitwonend is en dat hij of zij geen andere inkomsten heeft uit een bijbaantje of via een studielening. De ouders moeten aannemelijk maken dat zij de onderhoudskosten van de student voor hun rekening nemen. Hiermee kan het financieel aantrekkelijker zijn in het onderhoud van een studerend kind te voorzien dan om dit kind een studieschuld te laten opbouwen. De Belastingdienst verwacht dat de uitspraak voor een beperkt aantal gevallen van toepassing is.

De zaak is aangespannen door ouders van een studente die in 1999 haar recht op een basisbeurs had verloren omdat ze na vier jaar nog niet was afgestudeerd. Haar ouders sprongen financieel bij. Volgens de Belastingdienst was deze financiële ondersteuning niet aftrekbaar omdat de studente een lening kon afsluiten bij de Informatie Beheer Groep (IBG).

Het hof in Den Bosch bepaalde twee jaar geleden dat dit argument niet opgaat. Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) ging toen in cassatie bij de Hoge Raad.

De Belastingdienst hanteert een standaardaftrek als de kosten van kinderen in belangrijke mate op de ouders drukken en deze kinderen geen andere vorm van inkomen hebben. Deze aftrek kan onder voorwaarden oplopen tot 990 euro per kwartaal. Onder inkomen worden ook de studieleningen van de IBG verstaan. Op de ruim 400.000 studenten met studiefinanciering ontvingen er augustus vorig jaar 56.900 geen studiebeurs meer, maar uitsluitend leningen. Hoeveel studenten na hun studiebeurs afzien van een lening wordt door de IBG niet bijgehouden.