IMF: chaos bij grieppandemie

Een pandemie van het vogelgriepvirus H5N1 zal grote economische gevolgen hebben en risico's opleveren voor het mondiale financiële systeem. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vandaag verschenen rapport over de mogelijke gevolgen van een vogelgrieppandemie. Het fonds tekent hierbij aan, dat er over de hevigheid van een pandemie en de economische gevolgen ervan 'aanzienlijke onzekerheid' is.

Een meisje hoedt een groep eenden in de Midden-Chinese provincie Hubei, waar zich twee jaar geleden al een uitbraak van het vogelgriepvirus H5N1 heeft voorgedaan. Foto Reuters A Chinese girl walks with a flock of ducks in a rural part of Xiangfan, China's central Hubei province March 12, 2006. China has promised billions of extra dollars to lift struggling villages into prosperity, but it will take more than money to ensure that poor farmers -- and not just officials -- benefit, analysts said this week. REUTERS/Stringer REUTERS

Een pandemie - een wereldwijde epidemie - kan onder meer leiden tot een grote verstoring van de elektriciteitsproductie en van transport- en telecommunicatiesystemen, waarschuwt het fonds. De verstoring kan zich zelfs uitstrekken tot politie, brandweer en medische noodhulpdiensten.

Het IMF voorziet dat zich bij een vogelgriep een grote vraag naar contant geld zal voordoen. Beurzen zullen dalen en financiële instituties zullen mogelijk niet langer kunnen voldoen aan de normen die zijn gesteld voor hun functioneren.

Financiële instellingen zullen daarom bij het opstellen van noodplannen voor een grieppandemie rekening moeten houden met wijdverspreide economische en infrastructurele chaos, waarschuwt het IMF, en zich niet alleen richten op het aspect van het wegvallen van werknemers.

Het fonds constateert overigens, dat de financiële sector in de meeste landen wel een soort noodplan heeft opgesteld. In landen die in 2003 te maken hadden met de sars-epidemie of ervaring hebben met vogelgriep is de mate van voorbereiding hoog. Datzelfde geldt voor enkele landen met complexe financiële systemen.

Volgens 'conservatieve schattingen' van de Wereldgezondheidsorganisatie kan een grieppandemie het leven kosten aan 2 miljoen tot 7,4 miljoen mensen.