'Ik denk dat Milosevic een geraffineerde adviseur had'

Milosevic nam een middel dat zijn medicijnen tegen een hoge bloeddruk neutraliseerde. Waarom? Om zo ziek te worden dat hij naar Moskou mocht? Of om zelfmoord te plegen?

Rifampicine. Dat is de stof die prof. Donald Uges aantrof in het bloed van Slobodan Milosevic. 'Rifampicine is een stof die de medicijnen tegen een hoge bloeddruk neutraliseert', zegt Uges, hoogleraar klinische en forensische toxicologie in Groningen. 'Dat verklaart waarom zijn bloeddruk niet omlaag ging.'

Het Joegoslavië-tribunaal vroeg Uges in januari om een second opinion over een onderzoek van zijn collega Daan Touw. Hoofdapotheker Touw van de ziekenhuizen in Den Haag was door de huisarts van Milosevic ingeschakeld om een antwoord te geven op de vraag waarom de bloeddruk van zijn patiënt niet omlaag ging, ondanks de medicijnen die Milosevic slikte. Dat hij ze slikte was zeker, zegt Uges, omdat er een bewaker bij Milosevic bleef totdat de medicijnen waren ingenomen. Eerder was gebleken dat hij de bloeddrukverlagende middelen soms niet slikte. Volgens tribunaal-medewerkers om een rustperiode af te dwingen.

Touw concludeerde in januari dat Milosevic óf zijn medicijnen toch niet innam óf dat hij extra medicatie had die de werking van bloeddrukverlagende middelen annuleerde. Touw zocht naar een middel dat het bloeddrukverlagende medicijn afbrak en stuitte op Rifampicine dat wordt gebruikt bij tbc. 'Je moet daar heel gericht naar zoeken', zegt Uges. Hij kreeg een paar weken geleden een bloedmonster met het verzoek om na te gaan of er Rifampicine in zat. 'Ik hoorde pas achteraf dat het om bloed van Milosevic ging.' Twee weken geleden stelde Uges vast dat er sporen van Rifampicine in het bloed aanwezig waren.

'Ik denk dat Milosevic een geraffineerde medische adviseur heeft gehad. Die moet hebben gedacht: Dat vinden ze toch niet.' Ik denk dat hij dit medicijn gebruikte om een enkele reis naar Moskou voor elkaar te krijgen.'

Milosevic had het tribunaal gevraagd om in Rusland te mogen worden behandeld voor onder meer zijn bloeddruk.

Uges sluit niet uit dat Milosovic Rifampicine heeft gebruikt om zelfmoord te plegen. 'Als je ermee stopt en je neemt een dubbele dosis van het bloeddrukverlagende medicijn, dan knalt je bloeddruk zo omlaag dat je een hartaanval kunt krijgen.'

Volgens Uges is het niet moeilijk om aan tabletjes Rifampicine te komen. Tbc is nog steeds een wereldwijd verspreide ziekte. En ook de inname van het medicijn is gemakkelijk. 'Gezien de vele contacten die Milosevic met zijn adviseurs had, is een doosje snel gegeven', zegt Uges.

In de gevangenis had Milosevic, die zijn eigen verdediging voerde, een cel om te slapen, een cel voor zijn archiefstukken en een kantoortje waar hij zijn juridische adviseurs kon ontvangen. Als hij daar met hen overlegde, was er niet altijd een bewaker bij, zegt een tribunaal-medewerker.

Uges voelt zich vrij om een toelichting te geven op zijn onderzoek omdat Zdenko Tomanovic, een adviseur van Milosevic, gisteren aan journalisten een brief van Milosevic liet zien waarin staat dat er een 'zwaar medicijn' was aangetroffen in zijn bloed. 'Hij zei dat Milosevic vergiftigd zou zijn. Dat lijkt me onzin', zegt Uges.