Historicus

In de tijd dat ik nog geen auto had, reisde ik voor mijn werk dagelijks per trein van Vlaardingen naar Amsterdam.

In de loop van de maanden leer je je mede-forensen kennen. Op zeker moment vroeg zo'n lotgenoot mij: 'Meneer, bent u historicus?'

Naar waarheid antwoordde ik dat dit niet het geval was. Maar waarom deze vraag?

'Nou', zei de man, 'het valt mij op dat u iedere morgen de NRC van de vorige avond leest.'

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik. Daar zijn ook de spelregels van de ik-rubriek te vinden.

    • Ton Belksma