'Britten werken in het geheim aan nieuwe kernkoppen'

Britse wetenschappers werken al maanden in het geheim aan ontwikkeling van nieuwe kernkoppen, hoewel de Britse regering formeel nog geen besluit heeft genomen over vervanging van de huidige generatie.

Dit heeft het zondagsblad The Sunday Times gisteren gemeld. Ook de Amerikanen zijn bij het project betrokken. Volgens de krant willen de experts de kernkoppen verbeteren met gebruikmaking van bestaande onderdelen. Dit om het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) niet te schenden, dat de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde kernwapens verbiedt.

Een complicatie is dat de nieuwe kernkoppen op grond van internationale verdragen niet getest mogen worden. 'We moeten iets maken dat we nooit kunnen testen en waarvan we volstrekt zeker zijn dat het werkt, wanneer we het gebruiken', zo citeert The Sunday Times een Britse wapendeskundige. Onderzoek naar nieuwe kernkoppen gebeurt in Aldermaston, Berkshire, ten westen van Londen.

De Britse regering wil in deze kabinetsperiode formeel besluiten wat er met de kernbewapening gebeurt. De huidige Trident-raketten, bevestigd op onderzeeërs, zijn bruikbaar tot 2024. Maar met de ontwikkeling van een eventuele opvolger daarvan zijn naar verwachting jaren gemoeid.

De kwestie ligt gevoelig, mede door de pogingen van Westerse landen om Iran af te houden van de ontwikkeling van kernwapens. Zowel Lagerhuisleden uit Blairs eigen Labour-partij als de Liberaal-Democraten reageerden gisteren verontwaardigd op het nieuws. Ze betogen dat de regering hiermee buiten het parlement om alvast een besluit heeft genomen over een nieuwe ronde in de Britse kernbewapening.

Het is omstreden in Groot-Brittannië of het land moet vasthouden aan eigen kostbare kernwapens.