Bijvoedering niet verplicht in natuurreservaat

Den Haag, 13 maart. Staatsbosbeheer hoeft de grazende dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen niet te gaan bijvoeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. De Dierenbescherming stelde in het kort geding tegen de beheerder van het natuurgebied dat de dieren bij aanhoudende koude in grote nood komen. Zij zouden door honger en uitputting aan hun einde komen. Volgens de rechter heeft de Dierenbescherming onvoldoende aangetoond dat dit jaar grote groepen grazers van de honger dreigen te sterven. Van de edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen stierven in de eerste negen weken van dit jaar volgens staatsbosbeheer 119 exemplaren. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 220. Van deze dieren is 65 procent niet verhongerd maar afgeschoten. Staatsbosbeheer houdt er toezicht op dat uitzichtloos lijdende dieren worden afgeschoten. De Oostvaardersplassen vormen een gebied dat op ecologisch wijze wordt beheerd en waar de grote grazers zoveel mogelijk hun gang gaan.