Zittenblijven

Zowel overdoen als afstromen zijn slechte oplossingen (W&O 4 maart). De vraag is echter of alle aspecten van het probleem in beeld zijn. De afsluitende conclusie (op de voorbeeldschool die in het artikel wordt beschreven, red.): ''Ik voorzie straks dat ze allemaal overgaan''. En daar ligt een onderbelicht probleem. Waarom moeten leerlingen in jaargroepen in min of meer hetzelfde tempo dezelfde leerstof in een jaar tot zich nemen? Terwijl de een aanleg heeft voor getallen, de ander weinig moeite heeft met zaakvakken en een derde in no time woordjes leert, bieden we leerlingen van dezelfde leeftijd grotendeels hetzelfde jaarprogramma aan. Als er al differentiatie is, dan zeker niet over de leerjaren heen. De basisschool is dus zeker niet binnengehaald zoals over de voorbeeldschool in het artikel wordt gezegd, want daar kennen ze niveaurekenen en niveaulezen. De leerling krijgt evenmin een doorlopende leerlijn aangeboden, zoals in het beroepsonderwijs.

Overdoen of afglijden is deels een organisatorisch probleem: het wordt tijd dit eens aan te pakken om te zorgen voor minder leerlingen die gedemotiveerd en lui worden door een rigide systeem van jaarklassen en lesroosters.

    • Jip Kruis