Professionele sporters maken weinig gebruik van gebitsbeschermers

Het gebruik van mondbeschermers bij professionele sportbeoefening blijkt nog steeds gering. Dat blijkt uit een Zwitserse studie waarbij aan 267 professionals van sporten als ijshockey, basketball, voetbal en handbal werd gevraagd of zij een dergelijk preventief hulpmiddel tijdens wedstrijden droegen (Dental Traumatology, februari). Ook officials in deze sporten werden geënquêteerd omtrent het belang van het dragen van deze apparaten.

Een gebitsbeschermer voorkomt afgebroken tanden, gebroken kaken en hersenschuddingen. Maar veel professionele sporters gebruiken ze niet. foto walter herfst Rotterdam maart 2006 Hockey bitje Foto: Walter Herfst Herfst, Walter

De onderzoekers interviewden de professionals en vroegen vooral naar opgelopen trauma's in het hoofd-halsgebied, zoals afgebroken tanden, gebroken kaken en kaakgewricht problemen, hersenschuddingen en een enkele maal zelfs schedelbasisfracturen.

Tussen de dragers en niet-dragers van de mondbeschermers bleken grote verschillen te bestaan; 45 procent van de spelers zonder dit apparaat had in zijn carrière ernstige blessures gehad, zowel aan de kaken als aan het hoofd. De ijshockeyers hadden de meeste blessures (59 procent van de spelers), voetballers de minste (24 procent).

Van de spelers die wél zo'n apparaat droegen, had slechts eenderde ooit een dergelijk ongeluk meegemaakt. Een groot deel van de ondervraagden zag het belang van het dragen van mondbeschermers wel degelijk in, maar gebruikte de mondbeschermer desondanks niet.

Hoewel de onderzoekers niet aangeven waarom de spelers er geen gebruik van maken, blijkt dat wel uit de literatuur. Sporters zeggen dat ze tijdens het sporten moeilijkheden hebben met ademhalen en spreken, en dat de mondbeschermers niet prettig zitten. De indruk bestaat bovendien dat de niet-dragers denken dat zulke ongelukken alleen anderen overkomen en niet henzelf. Van de ondervraagde officials bleek een groot deel het nut van het dragen van mondbeschermers in te zien. Tegelijk zou maar een kwart van deze ondervraagden het gebruik ervan voor deze sporters willen bekostigen en regelgeving op dit gebied werd slechts door 5 procent van de officials aanbevolen.

In de Verenigde Staten is het dragen van mondbeschermers verplicht gesteld bij risico-sporten als boksen, ijshockey, Amerikaans football, lacrosse (een oude balsport) en veldhockey.

De onderzoekers verbazen zich over het feit dat zo weinig professionele sporters en hun coaches in deze sporten kennis beseffen welk groot risico zij bij hun sportbeoefening lopen op ernstige traumata in het hoofd-hals gebied. M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman