Prachtig en prettig wonen aan een nieuwe rivier

‘Zie het water niet alleen als vijand’, kopt het artikel van Geldof en Van Hilten op de Opiniepagina van 17 februari. Helemaal juist, maar laten we dan ook flink doorpakken op die gedachte door Nieuwe Rivieren aan te leggen. Die kunnen zorgen voor veiligheid én prettige woon- en leefmilieus in grote delen van Nederland.

Op de langere termijn dienen onze rivieren aanzienlijk meer water te kunnen afvoeren dan nu. Bij het realiseren van die opgave wordt vaak vergeten dat we, alles bij elkaar genomen, jaar in jaar uit een heleboel plezier beleven aanonze zoetwaterstromen. Gemiddeld genomen worden we slechts zo’n 3 dagen per jaar met de scherpe kantjes van hun karakter geconfronteerd.

Als we het zo bekijken, dringt een nieuwe benadering zich als vanzelf op. We moeten Nieuwe Rivieren graven. Bij het uitwerken van dit idee kozen we als voorbeeld een 34 kilometer lange rivier door de Betuwe. Het zou prachtig wonen zijn aan zo’n rivier. En hij is ook voor watersporters aantrekkelijk, want het zou geen snelweg voor de beroepsvaart worden. Bovendien kan hij helpen voorkomen dat Arnhem en Nijmegen aan elkaar vastgroeien, hij ondersteunt het waterbeheer flink en zorgt voor natuurwaarden.

Technisch bleek deze rivier prima haalbaar. En de eerste berekeningen zijn zo aanlokkelijk dat het idee nog betaalbaar lijkt ook. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we de rivier en het groen niet enkel als kostenpost beschouwen, maar ook als een slimme investering die zorgt voor een concurrerende woonomgeving. We willen nu samen met geïnteresseerde partijen – gemeenten, provincies, belangengroepen van bewoners en gebruikers – kijken of het idee uit te voeren is.

    • Wim Braakhekke
    • Hans Hillebrand