Onjuist beeld

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) is de (in omvang) derde verhuurderspartij van huurwoningen. Na lezing van het artikel wil ik toch nog graag even reageren op de kop, ‘Jan Modaal moet verhuizen’. Die kop is niet alleen feitelijk gewoon onjuist, maar dekt ook niet het redelijk genuanceerde verhaal. Helaas voedt het NRC met deze kop de volstrekt onjuiste beeldvorming over het huurbeleid, zoals het door de minister wordt voorgesteld.

    • Drs. F.J.W. van Blokland