Oneens: het nut is twijfelachtig

Iedere partij die zich qua doelstelling richt op een bepaald deel van de bevolking (jongeren, ouderen, allochtonen of wat dan ook) vind ik een slecht idee. Een partij kan geschoeid zijn op een religieus of ideologisch programma, maar moet altijd een duidelijke beeld en programma hebben voor de hele samenleving.

Een partij die slechts voor de belangen van allochtonen, ouderen homo's of zelfs maar dieren op wil komen is geen volwaardige politieke partij en ik zet vraagtekens bij het nut ervan.

Zelfs als men denkt in de Tweede

Kamer iets te kunnen bereiken met

single-issue benaderingen, dan nog

denk ik dat een zogeheten inclusieve

benadering beter is dan een exclusieve.

Jesse van Egmond, Londen

    • Jesse van Egmond