Na overleg campagne: CDA-top de regio in

De CDA-top gaat de periode tot de landelijke Kamerverkiezingen intensiever contact onderhouden met de afdelingen. Ook wil de partij de in september gedane toezeggingen op het gebied van de koopkracht hoe dan ook waar maken.

Dat is de uitkomst van de evaluatie door het CDA van de campagne voor de raadsverkiezingen. De CDA-top kwam daarvoor gisteravond bijeen op het partijkantoor in Den Haag. De partij verloor dinsdag bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna 300 raadszetels. Wethouders en oud-partijvoorzitter Van Rij uitten deze week al kritiek op de koers van de partij.

De CDA-top heeft de afgelopen weken signalen gekregen dat de toegezegde koopkrachtverbetering niet voor alle inkomensgroepen daadwerkelijk gerealiseerd is. Deze week zegde Balkenende in het Voorjaarsoverleg met werkgevers en vakbonden al toe de koopkracht van burgers nog eens precies te zullen onderzoeken.

Premier Balkenende zei gisteren dat de uitslag van de verkiezingen voor het kabinet geen aanleiding is om het roer om te gooien. 'Iedereen is zeer gemotiveerd om door te gaan met de beleidsagenda' Uiteraard hadden de bewindslieden liever een andere uitslag gezien, zei de premier, maar ze gaan niet 'zwalken'.