Meer asielzoekers hebben zich in Nederland gemeld

Den Haag, 11 maart. Het afgelopen jaar hebben zich meer asielzoekers in Nederland gemeld dan het jaar ervoor. In 2005 meldden zich 12.347 asielzoekers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), terwijl dat het jaar daarvoor bijna 9.800 waren. Dat blijkt uit cijfers die minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) naar de Tweede Kamer zal sturen. Volgens het ministerie van Justitie komt de onverwachte stijging door een toename van asielaanvragen uit Somalië en Irak.