Lintbebouwing kan verkeersgeluid tegenhouden

NRC Handelsblad van 24 februari besprak een rapport van het Ruimtelijk Planbureau, waaruit bezorgdheid blijkt over de toenemende bebouwing langs de snelwegen. In landelijk gebied zou vaker moeten worden gekozen voor het behoud van open panorama’s. Ook zou lintbebouwing langs snelwegen het gevoel doen toenemen dat Nederland vol is. Het Ruimtelijk Planbureau denkt hiermee twee argumenten aan te voeren die zouden moeten dienen om verdere bebouwing langs snelwegen tegen te gaan. Deze argumenten zijn onhoudbaar.

De automobilisten die net zo goed met de trein of met ander openbaar vervoer zouden kunnen reizen, dus de talloos vele particuliere autorijders die niet gehandicapt of anderszins onthand zijn, verdienen helemaal geen open panorama’s langs de snelwegen. Dat zijn parels voor de zwijnen. En het gevoel dat Nederland vol is, behoren juist zíj voor lief te nemen. Wat langs de snelwegen verrijst, verrijst niet in het overige landelijke gebied. Er behoeven geen extra wegen door het overige landelijke gebied te worden aangelegd om die toenemende bebouwing te bereiken. Ook kan lintbebouwing het verkeersgeluid van de snelwegen, overal en altijd in het landelijke gebied aanwezig, enigszins tegenhouden.

    • C.A. Scharten