La clemenza di Tito

Grillig en wreed waren tal van Romeinse keizers, maar Titus Flavius Vespasianus (39-81) had sympathieke kanten. Na de uitbarsting van de Vesuvius, die in 79 Pompeji onder lava bedolf, ging hij naar het rampgebied en zorgde voor vervangende huizen. Ook was hij geliefd omdat hij geen processen wegens majesteitsschennis voerde. Na zijn dood werd hij dan ook terstond een god.

La clemenza di Tito o.l.v. Charles Mackerras (DG 00289 477 5792)*****

Over die welwillende Titus schreef Mozart zijn een na laatste opera La clemenza di Tito. De Romeinse keizer werd ten voorbeeld gesteld aan de Oostenrijkse keizer Leopold II, bij zijn kroning als koning van Bohemen. Titus wordt dan wel bedrogen en verraden door zijn vertrouwelingen, maar vergeeft hen uiteindelijk. Mozart schreef hier topmuziek, voortreffelijk uitgevoerd olv Charles Mackerras met Rainer Trost als Tito en Magdalena Kozena als Sesto. Weinig in Mozart is zo dramatisch als het slot van de eerste acte, waarin het Capitool in brand staat: 'O zwart verraad, o dag van treurnis'.

KASPER JANSEN

La clemenza di Tito o.l.v. Charles Mackerras (DG 00289 477 5792)*****
    • Kasper Jansen