Kabinet aanvaardt luchtwet

Het kabinet zet ondanks forse bezwaren van de Raad van State een versoepeling van de regels voor luchtkwaliteit door. Dit blijkt uit een toelichting op het wetsvoorstel Luchtkwaliteit waar het kabinet gisteren mee ingestemd heeft.

De wet bepaalt dat vervuilende projecten mogelijk moeten zijn als in een bepaalde straal er omheen maatregelen worden genomen om de luchtverontreiniging te verminderen. Verder willen staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) en de ministers van VROM en Verkeer een groot aantal (bouw)projecten buiten de toetsing houden omdat deze 'niet in betekenende mate' zullen bijdragen aan de luchtvervuiling. Gedacht moet worden aan bouwprojecten van maximaal 2.000 woningen en een aantal spitsstroken. Van Geel heeft berekend dat 95 procent van de plannen die nu op de plank liggen door kunnen gaan als de wet aangenomen wordt.

Nieuwe regels zijn vooral nodig doordat de normen van Europese milieuregels voor luchtverontreiniging, in het bijzonder voor fijn stof, worden overschreden. De Tweede Kamer krijgt de nieuwe wet volgende week, inclusief de kritiek van de Raad van State, zo belooft staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) in een brief.

Eind vorig jaar oordeelde het hoogste adviescollege van het kabinet al dat de indieners van het wetsvoorstel, naast Van Geel de ministers Dekker (VROM, VVD) en Peijs (Verkeer, CDA) belangrijke delen van het stuk moesten herschrijven omdat de formulering te onduidelijk was.