Je reinste terreur

Ik verhuur panden in Amsterdam, die in bezit zijn van mijn moeder. Zij is dus particulier huiseigenaar. Ook zij wordt al jarenlang gedupeerd door het systeem van beschermde huurprijzen. Met ingang van 1 november vorig jaar heb ik nog een één-kamerwoning opnieuw moeten verhuren voor slechts € 163,35 per maand, wat overeenkomt met het minimaal aantal punten van 40. Door zo’n lage huur is het onmogelijk om onderhoud te plegen, laat staan dat het gebouw rendeert. Onlangs is in een andere woning de douche vernieuwd. Kosten: € 6.086,85 wat dus overeenkomt met drie jaarhuren.

Ik ervaar het systeem van de beschermde huren dan ook als je reinste terreur. De situatie mag toch niet langer voortduren dat de particuliere verhuurders de huurders subsidiëren in de vorm van een veel te lage huur? Dat behoort niet tot hun taak, maar tot die van de overheid.

Ik ben dan ook van mening, dat het huidige puntensysteem voor verhuur van woningen aan herziening toe is. In met name de grote steden verkrotten veel huurwoningen omdat de huren te laag zijn en er dus geen onderhoud kan plaatsvinden. De huren moeten dus worden opgetrokken en als huurders met een laag inkomen dit niet kunnen betalen, dan is het de taak van de overheid om deze mensen te helpen d.m.v. het verhogen van de huursubsidie.

    • Dries Heeroma