Geen burgemeester of gratis zendtijd voor lokale partijen

Regels zijn geschonden bij lokale campagnes, aldus NRC Handelsblad van 4 maart. Overheidsgeld wordt oneigenlijk gebruikt door lokale afdelingen van politieke partijen. Is het niet een oud verhaal en weer eens opgepoetst? Het is toch ook bekend dat de landelijke partijen jaarlijks 15 miljoen euro subsidie krijgen. Daarvan mogen ze campagnes betalen/voeren, leden werven en aan scholing doen.

De PvdA gebruikte subsidie deels om workshops te organiseren. Officieel is het om lokale partijen de wind uit de zeilen te nemen. Ik zie het om lokale partijen te bestrijden. Dient de PvdA daarmee de democratie?

Iedereen kan weten dat VVD-minister Johan Remkes weigert subsidie te geven aan lokale partijen. Zijn argument is perfect. Lokale partijen hebben geen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. De bestuursrechter toetste marginaal. Prof. Elzinga stelde in zijn rapport ‘Dualisme en lokale democratie’ dat vertegenwoordigers van lokale partijen er bestuurlijk niets van bakken. Dat is terecht opgemerkt van de hoogleraar. Alleen, het snijdt geen hout.

Lokale partijen hebben geen gratis zendtijd en geen burgemeesters. Uiteraard krijgen zij geen subsidie. Zo werkt de democratie in dit land niet.

Tijdens een congres van lokale partijen in Velzen zei wijlen Pim Fortuyn dat mensen stemmen op de lach van Gerrit Zalm (VVD). Verder stelde hij dat mensen stemmen op het kontje van Wouter Bos (PvdA). Wie weet? In ieder geval is duidelijk dat de gemeenteraadsverkiezingen genationaliseerd zijn. Landelijke politieke hotemetoten reizen plots van hot naar her. Daarmee is de lokale democratie niet gediend.

    • Jan Klugkist