fiscaliteit

Een verscheurde WOZ-beschikking en een vader die zijn studerende dochter niet wil opzadelen met schulden.

Te hoge aanslag

De gemeente heeft mijn huis te hoog aangeslagen; ik heb namelijk geen garage zoals de buurman. Toch betaalt hij net zo veel belasting voor zijn huis als ik. Op mijn vorig jaar ingediende bezwaren heeft de gemeente niet gereageerd. Dankbaar voor de steun die minister Zalm gaf, heb ik de aanslag verscheurd. Nadat de minister van Financiën was teruggekrabbeld, wilde ik bij de Belastingtelefoon een nieuwe aanslag bestellen. Maar die geven niet thuis. Mijn woonplaats Bloemendaal is op een zwarte lijst blijven staan. Dan hoef ik uiteindelijk toch nog steeds niet te betalen?

(A.R.)

Door opeenstapeling van misverstanden en de uitglijder van minister Zalm zinkt u steeds dieper in het moeras. Dat gaat, als u niet oppast, geld kosten.

Laten we beginnen met de waardebepaling van uw huis. Die vindt eens in de twee jaar plaats in een zogenoemde WOZ-beschikking. In uw geval was dat een jaar geleden. Tegen die waardering heeft u bezwaar gemaakt, anders bent u nu te laat. Dat bezwaarschrift is op basis van uw beschrijving kansrijk maar dat ontslaat u niet van de verplichting de belastingen te betalen die gebruikmaken van deze fiscale taxatie, zoals de inkomstenbelasting en de gemeentelijke onroerendezaakbelasting. Hooguit kunt u voor het betwiste deel uitstel van betaling vragen. De gemeente mag een jaar de tijd nemen om zich te buigen over uw bezwaar. Die termijn mag ze met nog eens een jaar verlengen. U moet dus geduld hebben en aan uw fiscale verplichtingen voldoen.

Dan komen we op de onroerendezaakbelasting (ozb). Daarvoor krijgt u elk jaar een aanslag van de gemeente. Dat is een simpele kwestie van waarde maal tarief. Het tarief wordt bepaald door de gemeenteraad. Die kan het tarief jaarlijks verhogen, maar alleen binnen bepaalde grenzen (grofweg 2 procent per jaar). Verscheidene gemeenten zitten inderdaad (iets) boven die 2 procent, waaronder Bloemendaal. Maar daar heeft de gemeente officieel toestemming voor gekregen. De belastingverordening van Bloemendaal is geldig. Kortom, uw gemeente staat niet op de zwarte lijst.

Dan nog even de Belastingtelefoon. Die geeft alleen informatie over rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting. Met vragen over gemeentelijke en provinciale heffingen kunnen ze niets beginnen. Voor een duplicaat van het verscheurde aangiftebiljet moet u bij de gemeente zijn.

Geen hoge studieschuld

Ik betaal de studiegelden en de huur van mijn dochter, bij elkaar zo'n 3.000 euro. Ze kan geen basisbeurs krijgen maar wel een renteloze studielening. Ik wil haar niet met een schuld laten starten. Ik voel het als ouderlijke plicht mijn vermogen aan te spreken om te investeren in de toekomst van mijn dochter. Bovendien is ze dan financieel onafhankelijk van haar vriend. Ik zou haar de resterende 1.500 euro die ze nodig heeft, uiteraard kunnen schenken. Daarvoor geldt naar ik meen een vrijstelling. (N.P.)

U kunt inderdaad in uw aangifte een aftrekpost opnemen zolang uw dochter jonger is dan 30 jaar en u 'in belangrijke mate' (bijna 400 euro per kwartaal) in haar levensonderhoud bijdraagt. Het doet er niet toe of ze studeert en evenmin of ze een soepele lening kan krijgen.

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat de inspecteur zich daar niet mee mag bemoeien. Daar kunt u in uw nieuwe aangifte van profiteren. De aanslagen over vorige jaren zijn definitief, die kunt u niet meer openbreken met een beroep op deze nieuwe rechtspraak. Per jaar komt uw aftrekpost voor het levensonderhoud neer op 1.320 euro.

Overigens kunt u het beter iets anders aanpakken, namelijk door (vrijwel) alle kosten van haar levensonderhoud rechtstreeks voor uw rekening te nemen. Dat zou dan gaan om 4.500 euro. Omdat dit meer is dan een drempelbedrag van 4.000 euro, kent de wet u over 2006 een aftrekpost van 3.960 euro toe. Dat bedrag is bij u waarschijnlijk tegen 52 procent aftrekbaar, wat een contant belastingvoordeel van ruim 2.000 euro oplevert. Uw dochter hoeft over het ontvangen geld geen belasting te betalen. Er resteert een bedrag van 500 euro boven het drempelbedrag van 4.000 euro aan kosten voor het levensonderhoud van uw dochter.

Dat geld kunt u belastingvrij schenken. Deze aftrekmogelijkheden bestaan tot ze 30 jaar wordt. Overigens kunt u daarna het bedrag van 4.500 euro nog steeds jaarlijks aan haar schenken zonder er belasting over te hoeven betalen.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en pensioenvragen.

    • Aertjan Grotenhuis