Eens: hun stem moet gehoord

Onderdeel van ons democratisch systeem is dat men gemakkelijk nieuwe partijen kan stichten. Dat is zeer nuttig gebleken met de komst van de LPF.

De oprichting van nieuwe partijen kan de gevestigde orde aan het denken zetten en die tot nieuwe inzichten aanzetten. Het oprichten van moslimpartijen is een teken dat een deel van deze groep zich niet gehoord voelt. Zolang het CDA alleen wil opkomen voor de belangen van het christelijk geloof, zou een partij die opkomt voor de grote groep moslims zeker goed zijn. De groep praktiserende moslims is hier groter dan de praktiserende christenen, alleen is deze afspiegeling in de politiek nog niet zichtbaar. Onze feestdagen zijn bijvoorbeeld nog volledig gebaseerd op het christendom en voor een verandering daarin zou een dergelijke partij met recht kunnen strijden.

Erik van Bergeijk, Utrecht

    • Erik van Bergeijk