Duidelijkheid over vogelgriep of vogelpest

Een oud Chinees gezegde luidt: ‘Wijsheid begint met alles in de wereld een naam te geven’. Een prima uitgangspunt, maar dan toch graag wel de goede naam. Waarom mijn hooggeleerde collega Osterhaus een ziekte, veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het humane influenza-virus, vogelpest noemt, ontgaat mij ten enenmale (Opinie & Debat, 4 maart). Niet alleen in de volksmond en in de pers, maar ook in de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde wordt gesproken over vogelgriep.

Pest is een bacteriële infectie, die behalve haar besmettelijkheid niets gemeen heeft met influenza. De door Osterhaus gehanteerde nomenclatuur bevordert slechts de onduidelijkheid in de berichtgeving over de vogelgriep in de media. Of wordt het woord ‘pest’ gebruikt om de ‘onnodige angst’, die er volgens Osterhaus bestaat, weg te nemen?

    • J. Egter van Wissekerke
    • Dierenarts Heemstede