De lezer schrijft over Taïda Pasic en de kernwaarden van deze krant

1 Wat beweegt een landelijke kwaliteitskrant met internationale allure tot het plaatsen, op de voorpagina van 1 maart, van een emotieartikel over een individuele casus, Taïda Pasic? Dat deze krant aandacht aan deze hype moet schenken is tot daar aan toe, maar iets meer terughoudendheid voor wat betreft de presentatie is passender.

J.A. Ubbink

2 Twee recente opiniërende artikelen hebben mij verontrust. Het artikel van Leon de Winter van 2 maart (Opiniepagina, pagina 9) bevatte een paar ideeën over de islam waarvan ik als liberale West-Europeaan bepaald niet vrolijk werd. Twee dagen later plaatste u het artikel van Douglas Murray 'Europa schuifelt de duisternis in'. Kern van zijn betoog was dat de vrijheid om kritiek uit te oefenen op de islam, en elke andere geloofsovertuiging, aan het verdwijnen is.

Maar iets anders vind ik veel verontrustender. Uw (en mijn) krant heeft als lijfspreuk 'Lux et Libertas'. Als u iets aan het hart zou moeten gaan, is het dat dreigende verlies aan Libertas om uw Lux te kunnen verspreiden.

Ik verwacht van u een krachtig offensief, maar aan de manier waarop deze krant met deze materie omgaat, is dat niet af te lezen. De krant wordt ingedeeld als een reclamefolder: op pagina zus de beursberichten, op pagina zoveel voetbal en op pagina 19 de ondergang van de liberale Europese cultuur.

Minimaliseert u bewust de dreiging die uitgaat van de islamitische - en elke andere godsdienstige - intolerantie? Doet u dat om de gemoederen te sussen? In het recente verleden was deze krant niet bang om scherpe en soms bijtende columns over de rooms-katholieke kerk te publiceren.

Ton Spamer, Deurne