Amerikaanse handelstekort weer hoger

Het zou geen verrassing mogen zijn dat de VS in januari een recordtekort op de handelsbalans meldden. 's Werelds grootste importeur meldde het al zeven keer eerder in de afgelopen twee jaar. Deze ontwikkeling heeft inmiddels haar eigen dynamiek. Het afgelopen jaar is het tekort op de handelsbalans 2,5 maal sneller gegroeid dan het bbp.

Het lijkt erop dat de economen hun voorspellingen over de hoogte van het tekort opnieuw zullen moeten bijstellen. In december 2004 verwachtten zij voor 2005 een tekort op de betalingsbalans van 694 miljard dollar, aldus Consensus Economics. Dat lijkt nu 15 procent te laag. De schattingen voor 2006 zijn almaar gestegen. Op een niveau van 848 miljard dollar liggen ze nu 8 procent hoger dan in augustus vorig jaar. Maar waarschijnlijk zijn ze nog steeds te laag.

Waarom zitten zoveel economen ernaast? Waarschijnlijk omdat ze het verval van de Amerikaanse industrie onderschatten. Te veel Amerikaanse fabrikanten vinden het lastig om te profiteren van groeiende economieën of de concurrentie uit het buitenland het hoofd te bieden. Macro-economische modellen lijken het tempo waarin het verval zich voltrekt niet te kunnen bijbenen.

Neem de Amerikaanse havensector, die de laatste tijd in het nieuws is geweest. Dankzij ontoereikende investeringen en slechte arbeidsverhoudingen kunnen de havens niet concurreren met wereldleiders als Dubai als het gaat om internationale scheepstransporten. Zij kunnen nauwelijks de stortvloed aan importen in de VS zelf verwerken. Of neem iets high tech-achtigs, zoals GPS-navigatiesystemen. Het huidige Amerikaanse satellietmonopolie staat op het punt doorbroken te worden door een veel beter Europees systeem. Er zijn geen plannen voor een Amerikaans antwoord.

De neerwaartse trend van de Amerikaanse handel zal niet makkelijk kunnen worden omgebogen. Daarvoor is een veel - 20 tot 30 procent - zwakkere dollar nodig. Maar dat alleen volstaat wellicht niet om de Amerikanen ervan te weerhouden steeds meer superieure buitenlandse goederen te kopen. Daartoe is wellicht een in de inkomens snijdende recessie vereist.

    • Edward Hadas