Ambitieus, eerlijk en solidair energiebeleid nodig

Binnen Europa zijn de prijsverschillen in de energiesector groot. Door een gebrek aan Europese marktwerking is in Nederland elektriciteit aanzienlijk duurder dan in Duitsland en daarmee heeft onze energie-intensieve industrie (o.a. cement, metaal) een probleem.

Eurocommissaris van Mededinging Kroes heeft actie aangekondigd (NRC Handelsblad, 16 februari). Terecht, want marktwerking is nodig. Maar Kroes moet wel rekening houden met de kenmerken van de energiesector.

Langetermijncontracten zijn vanuit een mededingingsperspectief misschien niet wenselijk – ze zijn in de energiesector wél nodig. Kroes verzandt in een nutteloze confrontatie met de energiesector als haar aanpak hiermee geen rekening houdt. Liberalisering mag ook geen afbreuk doen aan het vermogen van de politiek om antwoorden te vinden op de grote uitdagingen van onze tijd: energievoorziening en klimaatverandering.

Er zijn grenzen aan de beschikbaarheid van energie en daarom is een ambitieus, eerlijk en solidair beleid voor energievoorziening nodig. Want als de energievoorziening hapert, leidt dat onmiddellijk tot een ieder-voor-zich-politiek. Dan telt het recht van de sterkste en niet de mededingingsregels. Liberalisering mag het bedrijven ook niet onmogelijk maken te investeren in vernieuwende technologie, efficiëntie en hernieuwbare energie.

Liberalisering is geen populair thema. Consumenten merken immers nauwelijks iets van betere service of lagere prijzen voor energie. Toch doet Kroes goed werk. Maar ze kan alleen succes boeken als haar collega’s van Energie en van Milieu evenveel inspanningen leveren om een geloofwaardige energiepolitiek neer te zetten.

    • Dorette Corbey
    • Lid Europees Parlement